BONE CHINA PLATE - PWDIN NADOLIG (ROBIN WELSH TAPESTRY DESIGN)PLAT TSIEINA - PWDIN NADOLIG (BRETHYN CYMREIG)

This handmade fine bone China plate is designed with a fun Welsh lady Christmas Robin and holly berries. The printed image was achieved using pen/ink and acrylic paint.  'Pwdin Nadolig' means 'Christmas Pudding' in Welsh.  This item is dishwasher, microwave and oven proof.

Plate Size:  9"

Mae'r plât Tsieina cain hwn wedi'u gwneud â llaw efo cynllun doniol Robin Nadolig wedi gwisgo fel gwraig Gymreig, a hefyd aeron chelyn. Mae'r ddelwedd argraffedig wedi grei gan ddefnyddio pen/inc a phaent acrylig. Allwch chi olchi'r eitem hon mewn peiriant golchi llestri, rhoi mewn microdon ac yn y ffwrn.

Maint y Plât: 9"

£16.00 -