CANDLE IN GLASS JAR - "CARIAD"CANNWYLL MEWN JAR GWYDR - "CARIAD"

Fill your home with the scent of this "Cariad" candle - a blend of saffron, cedarwood and vanilla.  Made from 100% Soya Wax.  Handmade in Wales.  The candle comes in a glass jar with a silver coloured lid.  Burn time of 45 - 50 hours.    An ideal gift for your loved one.

Llenwch eich cartref gydag arogl y gannwyll "Cariad" hwn - cyfuniad o saffrwm, coed cedr a fanila. Wedi'i wneud o 100% Cwyr Soia. Wedi'i wneud â llaw yng Nghymru. Daw'r gannwyll mewn jar wydr gyda chaead lliw arian. Amser llosgi 45 - 50 awr. Anrheg ddelfrydol ar gyfer eich cariad.

£11.00 -