CANVAS BAG PRINTED WITH THE WORDS 'BAG LLYFRAU' BAG GYNFAS WEDI ARGRAFFU EFO'R GEIRIAU 'BAG LLYFRAU'

'Bag Llyfrau' translates as 'Book Bag'. This heavy weight canvas bag has been hand printed with eco-friendly burnt orange ink.  With long handles so can be carried over the shoulder.  To keep your product in its best condition, please follow these care instructions; hand wash only, do not tumble dry, cool iron

Bag Size: 36cm x 39cm

Mae'r bag cynfas pwysau trwm hyn wedi cael eu hargraffu gydag inc oren llosg ecogyfeillgar. Gyda dolenni hir fel y gellir ei gario drosodd yr ysgwydd.  I gadw eich bag yn ei gyflwr gorau, dilynwch y cyfarwyddiadau gofal hyn; golchi a llaw yn unig.

Maint y Bag: 36cm x 39cm

£9.50 -