SANTES DWYNWEN CARD - CARU TICERDYN DYDD SANTES DWYNWEN - CARU TI

An individually wrapped card with matching envelope.  This card is blank inside for you to write your own message.  Card size:  135mm x 135mm

Cerdyn wedi'i lapio'n unigol gydag amlen.  Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun. Maint y cerdyn: 135mm x 135mm

£2.00 -