SANTES DWYNWEN CARD - CARU TI!CERDYN DYDD SANTES DWYNWEN - CARU TI!

An individually wrapped card with matching envelope.  This card is blank inside for you to write your own message.  Card size:  110mm x 150mm

Cerdyn wedi'i lapio'n unigol gydag amlen.  Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun. Maint y cerdyn: 110mm x 150mm

£2.00 -