“CARIAD” GREETINGS CARD - CHOCOLATE BARBAR SIOCLED - CERDYN CYFARCH"CARIAD"

This dark chocolate slab, is presented in cardboard presentation sleeve, with the word "Cariad" (meaning love in Welsh) printed on the front and space for you to write a message inside. The chocolate slab measures approx 16cm x 9cm x 0.5cm.  The perfect gift for your loved one.

Mae'r slab siocled tywyll hwn, yn cael ei chyflwyno mewn llewys cardbord llawes, gyda'r gair "Cariad" wedi'i argraffu ar y blaen a lle i chi ysgrifennu neges tu fewn. Mesurau slab siocled yw tua 16cm x 9cm x 0.5cm. Anrheg berffaith ar gyfer eich cariad.

£4.99 -