CHRISTMAS LABELS - CHRISTMAS IMAGES 1LABELI NADOLIG - DELWEDDAU NADOLIG 1

These Christmas sticky labels can be used for presents, parcels and cards! Simply peel off and stick.   24 circular labels per sheet.

Gellir defnyddio'r labeli gludiog Nadolig hyn ar gyfer anrhegion, parseli a chardiau! Tynnwch i ffwrdd a gludwch. 24 label siap cylch fesul taflen.

£2.50 -