COASTER - MAMGU (GREEN HEART)MAT DIOD - MAMGU (CALON GWYRDD)

This colourful coaster is decorated with the word "Mamgu" in a green heart on the front, and a pink and white teardrop design.  With a high gloss, durable heat resistant finish, you can put your drink down in style - a great affordable present!

Size of Coaster:  9cm x 9cm

Mae'r mat diod lliwgar hwn wedi'i haddurno ar y blaen efo'r gair "Mamgu" mewn calon gwyrdd, a cefndir pinc efo deigryn gwyn.  Gyda gorffeniad sglein uchel sy'n gwrthsefyll gwres, allwch roi eich diod lawr mewn steil - anrheg fforddiadwy wych!

Maint y mat diod - 9cm x 9cm

£4.25 -