COCO PZAZZ CHOCOLATE - DARK CHOCOLATESIOCLED COCO PZAZZ - SIOCLED TYWYLL

A blend of Columbian fine dark chocolate.  Sustainably grown and ethically traded.  Made in Wales.

Size of Chocolate Bar:  9.5cm x 9.5cm

Cymysgedd o siocled dywyll cain o Golombia.  Wedi'i dyfu'n gynaliadwy a'i fasnachu'n foesegol. Gwneud yng Nghymru.

Maint y Bar Siocled: 9.5cm x 9.5cm

£2.99 -