COCO PZAZZ GIANT CHOCOLATE BUTTONS - CHILLI & GINGERCOCO PZAZZ BOTYMAU SIOCLED MAWR - TSILI A SINSIR

These giant chocolate buttons are made of smooth milk chocolate with a blast of gingery heat.  8 chocolate buttons packed as pairs into 4 portions.

Mae'r botymau siocled mawr hyn wedi cael eu gwneud o siocled llaeth llyfn gyda chwyth o wres sinsir. 8 botwm siocled wedi'u pacio fel parau ac wedi rhannu mewn i 4 pecyn.

£2.99 -