COCO PZAZZ GIANT CHOCOLATE BUTTONS - DARK CHOCOLATE & CINNAMONCOCO PZAZZ BOTYMAU SIOCLED MAWR - SIOCLED TYWYLL A SINAMON

These giant chocolate buttons are made with 70% dark chocolate with a breath of warming cinnamon.  8 chocolate buttons packed as pairs into 4 portions. 

Mae'r botymau siocled mawr hyn wedi cael eu gwneud gyda 70% siocled tywyll gydag anadl o sinamon. 8 botwm siocled wedi'u pacio fel parau ac wedi rhannu mewn i 4 pecyn.

£2.99 -