A CHILD'S CHRISTMAS IN WALES - 6 CHRISTMAS CARDS6 CERDYN NADOLIG - NADOLIG PLENTYN YNG NGHYMRU

A pack of 6 cards featuring 6 different designs by Edward Ardizonne based on Dylan Thomas' famous prose work - 'A Child's Christmas in Wales'

Blank inside for your own message.

Size 12.5cm x 18cm

Pecyn o 6 cerdyn yn dangos 6 arlun gan Edward Ardizonne wedi'i seilio ar waith enwog Dylan Thomas - 'Nadolig Plentyn yng Nghymru'

Gwag tu fewn ar gyfer neges eich hun

Maint 12.5cm x 18cm

£4.95 -