Decorative Concepts 2cm earrings on wire - Oxidised SilverDecorative Concepts clustdlysau 2cm ar weiar - Arian wedi ei ocsideiddio

Striking jewellery that takes inspiration from the process of designing, exploring and creating itself. Captured in precious metal to adorn the body.
Gemwaith trawiadol sy'n cymryd ysbrydoliaeth o'r broses o ddylunio, archwilio a chreu ei hun. Dalwyd mewn metel gwerthfawr i addurno'r corff.

£49.00 -