Decorative Concepts 2cm stud earrings - Oxidised SilverDecorative Concepts clustdlysau styd 2cm - Arian wedi ei ocsideiddio

Striking jewellery that takes inspiration from the process of designing, exploring and creating itself. Captured in precious metal to adorn the body.
Gemwaith trawiadol sy'n cymryd ysbrydoliaeth o'r broses o ddylunio, archwilio a chreu ei hun. Dalwyd mewn metel gwerthfawr i addurno'r corff.

£42.00 -