LIZZIE SPIKES PRINT A3 - AR LAN Y MÔRPRINT A3 LIZZIE SPIKES - AR LAN Y MÔR

Printed at the National Library of Wales with archive inks on art paper.

Unmounted.

A3 - 42cm x 29.7cm. 

Argraffwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ag inciau archifol ar babur celf cain.

Heb ei fowntio.

A3 - 42cm x 29.7cm.

£37.00 -