“CWTCH” GREETINGS CARD - CHOCOLATE BARBAR SIOCLED - CERDYN CYFARCH"CWTCH"

This dark chocolate slab, is presented in cardboard presentation sleeve, with the word "Cwtch" (meaning cuddle or hug in Welsh) printed on the front and space for you to write a message inside. The chocolate slab measures approx 16cm x 9cm x 0.5cm.  The perfect gift for your loved one.

Mae'r slab siocled tywyll hwn, yn cael ei chyflwyno mewn llewys cardbord llawes, gyda'r gair "Cwtch" wedi'i argraffu ar y blaen a lle i chi ysgrifennu neges tu fewn. Mesurau slab siocled yw tua 16cm x 9cm x 0.5cm. Anrheg berffaith ar gyfer eich cariad.

£4.99 -