CYW CALENDAR 2019CALENDR CYW 2019

This A3 sized calendar has one page per month filled with fun days and monthly activities, it is spiral bound making it easier to hang up and turn over the pages.  The Calendar is all written in Welsh.  Each page features a character from Cyw.  This calendar will add colour to any room!  A perfect Christmas gift.

Mae gan y calendr maint A3 hwn un dudalen i bob mis, wedi'i llenwi â dyddiau difyr a gweithgareddau, mae wedi cael eu rhwymo'n i wneud hi'n hawdd i chi hongian a throi dros y tudalennau. Mae'r Calendr wedi'i ysgrifennu yn Gymraeg. Mae'r tudalennau yn cynnwys cymeriadau o Gyw. Bydd y calendr hwn yn ychwanegu lliw i unrhyw ystafell! Anrheg Nadolig perffaith.

£9.99 -