Daffodil Lapel PinPin Llabed Cennin Pedr

This dainty ceramic lapel pin is in the shape of a Daffodil, with a strong safety back.

The flower is 3cm wide, and the total length of the pin is 6.5cm.   A lovely gift for St.David's Day.

Mae'r pin llabed ceramig hwn mewn siâp Cennin Pedr, gyda chefn diogelwch cryf.

Mae'r blodyn yn 3cm o led, a chyfanswm hyd y pin yw 6.5cm. Anrheg hyfryd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi.

£4.99 -