Dan y Ditectif Treigladau

Dan is a special detective - a mutation detective! Join Dan and his magnifying glass on a journey through the world of letters so that you can also become an excellent mutation detective.

Mae Dan yn dditectif arbennig - mae e'n dditectif treigladau! Dewch ar daith ddifyr i fyd y llythrennau yng nghwmni Dan a'i chwyddwydr, ac ymhen dim o dro, mi fyddwch chi hefyd yn dditectif treigladau penigamp.

£5.99 -