Decorative Concepts 2cm wire pendant on chain - Oxidised Silver Decorative Concepts crogdlws gwifren 2cm ar gadwyn - Arian wedi ei ocsidieddio

Striking jewellery that takes inspiration from the process of designing, exploring and creating itself. Captured in precious metal to adorn the body.

Gemwaith trawiadol sy'n cymryd ysbrydoliaeth o'r broses o ddylunio, archwilio a chreu ei hun. Dalwyd mewn metel gwerthfawr i addurno'r corff.

£48.00 -