DVD - THE LIBRARY SUICIDESDVD - Y LLYFRGELL

When famous author Elena Wdig commits suicide, her twin daughters are lost without her.  Elena's final words suggest that her biographer Eben murdered her.  The twins set off to avenge their mother's death at the National Library of Wales, but are disrupted by night porter Dan, who is unwillingly caught up in the saga.  With Welsh and English Subtitles.  Starring: Sharon Morgan, Catrin Stewart, Rylan Teifi and Dyfan Dwyfor.  Certificate 15.

Running time:  85 minutes

Pan mae un o awduron gorau Cymru, Elena Wdig yn cyflawni hunanladdiad, mae ei merched ar goll yn llwyr.  Mae geiriau olaf Elena yn awgrymu bod Eben, ei chofianydd, ynghlwn a'i marwolaeth. Yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae cynllun yr efeilliaid yn mynd yn gyfeiliorn pan ddaw'r porthor nos, Dan yn rhan o'r stori. Yn cynnwys is-deitlau Cymraeg a Saesneg.  Yn Serenu:  Sharon Morgan, Catrin Stewart, Rylan Teifi a Dyfan Dwyfor. Tystysgrif 15.

Amser Rhedeg: 85 munud

£15.99 -