EX LIBRIS - 100% SILK TIEEX LIBRIS - TEI 100% SIDAN

This tie features a bookshelf of multicolored antique books on a dark navy blue background. Made from 100% silk, it would be perfect gift for a historian, a history teacher or just a lover of fascinating history.  The tie is 56 inches long and is 3.5 inches wide.

Mae'r tei hyn yn dangos silff o lyfrau amryliw ar gefndir glas tywyll. Mae'r tei 100% sidan hyn, yn anrheg berffaith i hanesydd, athro hanes neu'r rhai sydd yn hoff o hanes diddorol. Mae'r tei yn 56 modfedd o hyd ac mae'n 3.5 modfedd o led.

£29.99 -