FABULOUS MUSIC CAROUSEL - GIFT IN A TIN

Follow the instructions to build this working wooden model of a fairground musical carousel, wind it up and enjoy the tune as the horses go round and round! The tin contains wooden model parts, glue, clockwork musical motor, screwdriver, stickers and instructions.  A great gift for anyone who enjoys model assembling. Recommended ages 8 to Adult.

Dilynwch y cyfarwyddiadau i adeiladu model pren o garwsél cerddorol ffair yna ddirwyn i ben a mwynhau'r alaw tra bod y ceffylau yn mynd rownd a rownd! Mae'r tun yn cynnwys rhannau model pren, glud, modur cerddorol, tyrnsgriw, sticeri a chyfarwyddiadau. Anrheg wych ar gyfer unrhyw un sy'n mwynhau adeiladu modelau. Ni argymhellir i bobl o dan 8 oed.

£14.50 -