Face Paints and StencilsPaint Gwyneb a Stensilau

This pack contains the following items: 1 x green, 1 x red, 1x white face paint crayons and two stencils.  The product can be applied to the face or body, but should be tested first by placing a small amount on the inside of the wrist.  To remove product, wash with warm soapy water and dry with a towel.  Not recommended for children under 8 years old.  Do not use near the eyes or on sensitive or broken skin.  May stain certain fabrics.

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys yr eitemau canlynol: creonau paent wyneb 1 x gwyrdd, 1 x coch, 1 x gwyn a dau stensil. Gall cael eu rhoi ar y wyneb neu'r corff, ond dylid eu profi yn gyntaf drwy osod ychydig bach ar y tu mewn i'r arddwrn. I gael gwared ar baent, golchwch â dŵr a sebon cynnes a sychwch gyda towel. Ni argymhellir ar gyfer plant dan 8 oed. Peidiwch â defnyddio ger y llygaid, ar groen sensitif neu wedi torri. Gall staenio ambell i ffabrig.

£2.99 -