GIRLGUIDING CYMRU COASTER - SIR KYFFIN WILLIAMSMAT DIOD GIRLGUIDING CYMRU - SYR KYFFIN WILLIAMS

The National Library of Wales and have reproduced an image of Sir Kyffin Williams work on this coaster, to commemorate the Girlguiding establishment.  With a high gloss, durable heat resistant finish, you can put your drink down in style - a great affordable present!  This item is exclusive to the National Library of Wales.

Size of coaster - 9cm x 9cm

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ailgynhyrchu delwedd o waith Syr Kyffin Williams ar y mat diod hwn, i gofio'r sefydliad.  Gyda gorffeniad sglein uchel sy'n gwrthsefyll gwres, allwch roi eich diod lawr mewn steil - anrheg fforddiadwy wych! Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Maint y mat diod - 9cm x 9cm

£3.00 -