GRACE-ELLA - SPELLS FOR BEGINNERS

Grace-Ella is thrilled when a black cat walks through their door. She's always wanted a pet. But Mr Whiskins has a secret. On the ninth day of the ninth month of her ninth year, he tells Grace-Ella that she is a witch and can start learning magic with the Witches' Council. Grace-Ella has never been good at school - can she learn to be a good witch?

Mae Grace-Ella wrth ei bodd pan mae cath ddu yn cerdded drwy eu drws. Mae hi'n awyddus i gael anifail anwes. Ond mae gan Mr Whiskins gyfrinach. Ar y nawfed dydd o'r nawfed mis o'i nawfed flwyddyn, mae'n dweud wrth Grace-Ella ei bod yn wrach ac yn gallu dechrau dysgu hud gyda Chyngor y Gwrachod. Dydy Grace-Ella erioed wedi bod yn dda yn yr ysgol - gall hi yn dysgu i fod yn wrach dda?

£5.99 -