Karen Pearce - New Years Day

Fully mounted limited edition print.

Karen Pearce's work reflects the landscape around Aberystwyth, each painting explores different elements such as landscape, sea, weather and seasons.  The National Library of Wales in conjunction with the artist have reproduced a limited number of this work of art.  This print has been signed and numbered.

Edition Run:  100

Printed on: Fine Art Paper 309g

Mounted Size:  53cm x 52cm

Argraffiad cyfyngedig wedi'i fowntio.

Mae gwaith Karen Pearce yn adlewyrchu'r tirweddau o amgylch Aberystwyth, mae bob print yn archwilio elfennau gwahanol, sef tirweddau, mor, y tywydd a'r tymhorau. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad â'r arlunydd, wedi atgynhyrchu nifer cyfyngedig o'r gwaith celf hwn. Mae'r print hwn wedi'i lofnodi a'i rifo.

Nifer cyfyngedig: 100

Argraffwyd ar: papur celf gain 309g.

Wedi ei fowntio. 53cm x 52cm.

£150.00 -