Kyffin Williams - Unmounted Print - MachludKyffin Williams - Print heb eu mowntio - Machlud

The National Library of Wales has a remarkable collection of Sir Kyffin Williams' original watercolours, drawings and oil paintings produced after his visit to Patagonia in 1968-9.

The National Library has reproduced some of Sir Kyffin's most striking paintings from his Patagonia Collection.  Printed on fine art paper with a slightly textured matte finish, using archival inks.

Unmounted Print:  58cm x 34cm

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad rhyfeddol o ddyfrlliwiau, dyluniadau gwreiddiol a lluniau olew Syr Kyffin Williams a gynhyrchwyd ganddo ar ol ei ymweliad i Batagonia yn 1968-9.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu rhai o ddarluniau mwyaf trawiadol o gasgliad Gwladfa Syr Kyffin.  Wedi cael eu printio ar bapur gyda gorffeniad maeth godidog a defnyddio inciau archifol.

Print heb eu mowntio: 58cm x 34cm

£85.00 -