LARGE FOUR PETAL POPPY EARRINGS (FOR PIERCED EARS)CLUSTLYSAU PEDWAR PETAL MAWR SIÂP PABI AR GYFER CLUSTIAU WEDI'U TYLLU.

These large handcrafted enamel poppy earrings have been finished in a rhodium plating and set with Swarovski ‘black diamond’ crystals.  These stunning poppies will be a timeless memento of the centenary of The Great War of 1914-1918, and Remembrance Sunday - to be worn and enjoyed, and treasured for many years to come.

Mae'r clustlysau hyn wedi'u gwneud â llaw ac wedi'u orffen mewn rhodiwm a'u osod â chrisialau Swarovski 'diemwnt du'. Bydd y pabi trawiadol hwn yn gof di-oed o ganmlwyddiant Y Rhyfel Mawr 1914-1918, a Sul y Cofio - i'w wisgo a'i fwynhau am flynyddoedd i ddod.

£13.00 -