LETTER RACK WITH WHITE HEARTSRAC LLYTHYRAU EFO CALONAU GWYN

This pretty and practical wooden letter rack has two compartments and is perfect to keep your mail in a safe place.   With three white ceramic hearts tied onto the front with twine.

Mae'r rac lythyren bren bert ac ymarferol hon, efo ddwy ran, yn berffaith i gadw'ch post mewn man diogel. Gyda thair calon ceramig gwyn ynghlwm wrth y blaen.

£13.00 -