MAGNETIC TRAVEL GAME - BINGOGÊM TEITHIO MAGNETIG - BINGO

This is a compact magnetic game to play on the go. Includes 4 magnetic bingo cards, magnetic playing pieces and an instruction booklet. This game comes in a metal case with a cloth zipper surrounding.  High quality and made to last.

Mae gêm fagnetig hon yn ddelfrydol i chwarae pan ydych yn teithio. Yn cynnwys 4 cerdyn bingo magnetig, darnau chwarae a llyfryn cyfarwyddiadau. Mae'n dod mewn tin metel gyda sip brethyn amgylchynol. Gêm o ansawdd uchel a gwneud i bara.

£9.99 -