Mother's Day Card "Nain orau'r Byd" (Caryl Halstead)Cerdyn Sul y Mamau "Nain orau'r Byd" (Caryl Halstead)

An individually wrapped card, with the words "Nain orau'r Byd" (For the Best Grandmother in the World), with a matching envelope.  The card is blank inside for you to write your own message.

Card size:  145mm x 145mm

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, efo'r geiriau "Nain orau'r Byd",  gydag amlen. Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun.

Maint y cerdyn: 145mm x 145mm

£2.20 -