Mother's Day Card "Sul y Mamau Hapus Nain" (Claire Giles)Cerdyn Sul y Mamau "Sul y Mamau Hapus Nain" (Claire Giles)

An individually wrapped card, with the words "Sul y Mamau Hapus Nain" (Happy Mother's Day Grandmother), with a matching envelope.  The card is blank inside for you to write your own message.

Card size:  150mm x 150mm

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, efo'r geiriau "Sul y Mamau Hapus Nain",  gydag amlen. Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun.

Maint y cerdyn: 150mm x 150mm

£2.50 -