Mother's Day Card - "Sul y Mamau Hapus"(Caryl Halstead - Green)Cerdyn Sul y Mamau - "Sul y Mamau Hapus"(Caryl Halstead - Gwyrdd)

An individually wrapped card, printed with the words "Sul y Mamau Hapus" (Happy Mother's Day), with a matching envelope.  The card is blank inside for you to write your own message.

Card size:  145mm x 145mm

Cerdyn wedi'i lapio yn unigol, efo'r geiriau "Sul y Mamau Hapus", gydag amlen. Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun.

Maint y cerdyn: 145mm x 145mm

£2.20 -