NOM NOM CHOCOLATE BAR - HALEN MÔNBAR SIOCLED NOM NOM - HALEN MÔN

A lovely bar of Nom Nom chocolate, made in Wales. The cocoa is from carefully sourced plantations which supports good ethics in cocoa production.

45% Cocoa milk chocolate with Halen Môn oak smoked Anglesey sea salt.

Bar hyfryd o siocled Nom Nom, a wnaed yng Nghymru. Mae'r coco yn dod o blanhigfeydd sy'n cefnogi moeseg dda mewn cynhyrchiad coco.

45% Siocled llaeth coco gyda halen môr mwg derw Ynys Môn gan Halen Môn.

£4.50 -