Parish Registers of WalesCofrestri Plwyf Cymru

This is an indispensable guide for genealogists and family historians, it gives updated details of all parish registers in Wales and of the copies which are held by the National Library and the county archive services. It also includes a series of county maps, illustrations of the most common formats of parish registers, a detailed introduction, and a comprehensive index.

Pages: 301

Mae'r cydymaith anhepgorol hwn i'r rhai sy'n hel achau a hanes teuluoedd, mae'n rhoi'r manylion diweddaraf am holl gofrestri plwyf Cymru a'r copïau ohonynt a gedwir gan y Llyfrgell Genedlaethol a'r gwasanaethau archifau sirol. Ceir ynddo hefyd fapiau'r siroedd, lluniau'r mathau mwyaf cyffredin o gofrestrai, rhagymadrodd manwl, a mynegai cynhwysfawr.

301 o Dudalennau

£5.00 -