PETE DAVIS - CADER IDRIS SOUL OF A LONELY PLACE

Welsh photographer Pete Davis' work is shows a series of images of Cader Idris, marking the changes worked by time, weather and human intervention.

This book coincides with the Pete Davis:  Observations, Collections, Recollections.  A Lifetime in Photography exhibition held in the Gregynog Gallery at the National Library of Wales 4/3/17 - 17/6/17. This is a major retrospective exhibition of photographs spanning 60 years, along with new work highlighting the photographer's lifelong fascination with particular aspects of the world around us

Mae gwaith ffotograffydd Cymreig Pete Davis yn cael eu dangos fel cyfres o ddelweddau o Cader Idris, yn marcio'r newidiadau a weithir dros amser, y tywydd ac ymyrraeth ddynol.

Mae'r llyfr hwn yn cyd-fynd â'r arddangosfa Pete Davis: Observations, Collections, Recollections. A Lifetime in Photography a gynhaliwyd yn Oriel Gregynog yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru 4/3/17 - 17/6/17. Mae hon yn arddangosfa ôl-syllol o bwys o ffotograffau yn rhychwantu 60 mlynedd, ynghyd â gwaith newydd sy'n amlygu diddordeb oes y ffotograffydd gydag agweddau penodol o'r byd o'n cwmpas

£15.00 -