Red acrylic HeartCalon Coch acrylig

This red acrylic heart decoration is laser cut with the words "Caru ti" (Love you in Welsh). With black waxed cord for hanging.  Perfect for Valentine's Day.

Decoration Size:  approx 6.5cm

Mae'r addurn calon acrylig goch hyn wedi'i thorri gyda'r geiriau "Caru ti". Gyda llinyn du ar gyfer hongian. Perffaith ar gyfer ddiwrnod Sant Ffolant.

Maint yr Addurn: tua 6.5cm

£3.50 -