Remember Then - Women's Memories of 1946-1969 and how to write your own

This book is excellent for anyone interested in nostalgia, social and family history. It can be used to help you write your own memories; to tap into the memories of your older relatives and to give you an overview of what women's lives were like on a daily basis living through the 1946-1969 years.

Pages:  246

Mae'r llyfr hwn yn ardderchog ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn hiraeth, hanes cymdeithasol a theuluol. Gellir ei ddefnyddio i'ch helpu i ysgrifennu eich atgofion eich hun; i fanteisio ar atgofion perthnasau hŷn ac i roi trosolwg ar fywydau menywod o ddydd i ddydd trwy'r blynyddoedd 1946-1969.

246 o Dudalennau

£12.95 -