Roald Dahl - Magnetic Sticky NotesRoald Dahl - Nodiadau Gludiog Magnetig

These Magnetic Sticky Notes come in 3 designs, (25 sticky notes per design), each measuring approx 5cm x 4cm. Decorated with a wonderful Quentin Blake illustration and a magnetic base, so you can stick them to the fridge. Not suitable for children under 3 years.  Roald Dahl official licensed product.

Mae'r Nodiadau Gludiog Magnetig hyn yn dod efo 3 cynllun gwahanol, (25 o nodiadau gludiog fesul cynllun), mae pob un yn mesur tua 5cm x 4cm. Wedi'i haddurno efo darlun hyfryd gan Quentin Blake efo sylfaen magnetig, fel y gallwch eu sticio ar yr oergell. Dim yn addas i blant o dan 3 blwydd oed. Cynhyrchwyd yn swyddogol gan Roald Dahl.

£4.50 -