WELSH RUGBY UNION OFFICIAL CALENDAR 2019CALENDR SWYDDOGOL TÎM RYGBI CYMRU 2019

Support the Welsh Team with this official WRU calendar for 2019!  This 12 month calendar features images of your favourite players along with plenty of space to note all those important dates and Welsh Rugby fixtures in this square format wall calendar.

Cefnogwch Dîm Cymru gyda'r calendr WRU swyddogol hwn ar gyfer 2019! Mae'r calendr 12 mis hwn yn cynnwys delweddau o'ch hoff chwaraewyr ynghyd â digon o le i nodi dyddiadau pwysig ar y calendr wal ffurf fformat sgwâr hwn.

£9.99 -