SANTES DWYNWEN CARD - CARIADCERDYN DYDD SANTES DWYNWEN - CARIAD

An individually wrapped card with matching envelope.  This card is blank inside for you to write your own message.  Card size:  150mm x 150mm

Cerdyn wedi'i lapio'n unigol gydag amlen.  Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun. Maint y cerdyn: 150mm x 150mm

£2.30 -