SANTES DWYNWEN CARD - CARU TI!CERDYN DYDD SANTES DWYNWEN - CARU TI!

An individually wrapped card with matching envelope, embellished with a synthetic gem.  This card is blank inside for you to write your own message.  Card size:  148mm x 148mm

Cerdyn wedi'i lapio'n unigol gydag amlen, addurnwyd â gem synthetig .  Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun. Maint y cerdyn: 148mm x 148mm

£2.75 -