SARAH BUNTON CHOCOLATE- SALTED CARMEL MEDALLIONSSIOCLED SARAH BUNTON - MEDALIYNAU CARAMEL WEDI'I HALLTU

Award Winning Welsh Chocolatier Sarah Bunton, works from her chocolate workshop in the popular tourist spot of Devil's Bridge, near Aberystwyth, Ceredigion.  She produces ranges of chocolates that are perfect for chocolate shops or fine food outlets.

This pack of eight luxury handmade milk and white chocolate discs studded with a combination of Caramel pieces and Halen Môn sea salt. This product is made in Wales.

Mae Sarah Bunton, Chocolatier gwobrwyol, yn gweithio o'i gweithdy siocled yn y fan twristiaeth boblogaidd o Bont ar Fynach, ger Aberystwyth, Ceredigion. Mae'n cynhyrchu amrywiaeth o siocledi sy'n berffaith ar gyfer siopau siocled neu siopau bwyd.

Mae'r pecyn hwn o wyth o ddisgiau siocled llaeth a siocled gwyn sydd wedi'i wneud â llaw gyda chyfuniad o ddarnau Caramel a halen Môr Halen Môn. Gwneir y cynnyrch hwn yng Nghymru.

£6.50 -