SARAH BUNTON CHOCOLATE- CHOCOLATE FLORENTINESSIOCLED SARAH BUNTON - FLORENTINES SIOCLED

Award Winning Welsh Chocolatier Sarah Bunton, works from her chocolate workshop in the popular tourist spot of Devil's Bridge, near Aberystwyth, Ceredigion.  She produces ranges of chocolates that are perfect for chocolate shops or fine food outlets.

This pack of eight luxury handmade milk, white and dark chocolate discs studded with a combination of fruit, nuts, cranberries and raisins. This product is made in Wales.

Mae Sarah Bunton, Chocolatier gwobrwyol, yn gweithio o'i gweithdy siocled yn y fan twristiaeth boblogaidd o Bont ar Fynach, ger Aberystwyth, Ceredigion. Mae'n cynhyrchu amrywiaeth o siocledi sy'n berffaith ar gyfer siopau siocled neu siopau bwyd.

Mae'r pecyn hwn o wyth o ddisgiau siocled llaeth, gwyn a thywyll sydd wedi'i wneud â llaw, gyda chyfuniad o ffrwythau, cnau, llugaeron a rhesins moethus, Gwneir y cynnyrch hwn yng Nghymru.


£6.50 -