SARAH BUNTON - MADAGASCAN VANILLA FUDGESARAH BUNTON - CYFFUG FANILA O MADAGASCA

Award Winning Welsh Chocolatier Sarah Bunton, works from her chocolate workshop in the popular tourist spot of Devil's Bridge, near Aberystwyth, Ceredigion.  She produces ranges of chocolates that are perfect for chocolate shops or fine food outlets.

This pack of luxury fudge is flavoured with Madagascan Vanilla.  This product is made in Wales.

Mae Sarah Bunton, Chocolatier gwobrwyol, yn gweithio o'i gweithdy siocled yn y fan twristiaeth boblogaidd o Bont ar Fynach, ger Aberystwyth, Ceredigion. Mae'n cynhyrchu amrywiaeth o siocledi sy'n berffaith ar gyfer siopau siocled neu siopau bwyd.

Mae'r pecyn hwn o cyffug moethus efo blas Fanila o Madagasca. Gwneir y cynnyrch hwn yng Nghymru.

£3.75 -