SEARCHING FOR FAMILY & COMMUNITY HISTORY IN WALES

Fourteen of Wales's foremost experts on community history have contributed chapters to this handbook, ranging from how to search censuses, estate papers, probate documents, ballads, paintings etc, to studying houses, landscapes and identifying place names.  The authors also list many important websites and books currently available.

Pages:  319

Mae pedwar ar ddeg o arbenigwyr blaenllaw Cymru wedi cyfrannu penodau i'r llyfr hwn, sy'n amrywio o sut i chwilio trwy sensws, papurau ystadau, dogfennau profiant, baledi, lluniau ayb, i astudio tai, tirweddau a hefyd yn nodi enwau llefydd. Mae'r awduron yn rhestri gwefannau a llyfrau pwysig sydd ar gael.

319 o dudalennau

£12.00 -