SILVER CHRISTMAS TREE DECORATION - SMALLADDURNIAD COEDEN NADOLIG LLIW ARIAN - BACH

This pretty silver Christmas Tree would be perfect decoration for your home this  Christmas.  Made from nylon bristles and twisted wire with a small wooden stand.

Size: Approx. 12cm

Byddai'r Goeden Nadolig arian hon yn addurniad perffaith ar gyfer eich cartref y Nadolig hwn. Wedi'i wneud o wrychoedd neilon a gwifren chwistrellog gyda stondin bach bren.

Maint: Tua. 12cm

£3.50 -