Enamel Mug - Red HeartMwg Enamel - Calon Coch

This all-purpose enamel mug features a red heart upon a clean white mug with a metallic rim. Its unbreakable, and therefore ideal for camping and picnics.  The perfect gift for your loved on this Valentine's Day.  Easy to clean. Not for microwave or dishwasher use.

Mug Dimensions:  7.7cm x 8cm

Mae'r mwg enamel hwn wedi'i brintio efo calon goch ar fwg gwyn ac ymyl metelaidd. Mae'n annhoradwy, ac felly yn ddelfrydol ar gyfer gwersylla a phicnic. Yr anrheg berffaith ar gyfer eich cariad ar Ddiwrnod Sant Ffolant. Hawdd eu glanhau.  Nid ar gyfer defnyddio mewn microdon na beiriant golchi llestri .

Dimensiynau Mwg: 7.7cm x 8cm

£5.99 -