ENAMEL MUG - RED HEARTMWG ENAMEL - CALON COCH

This all-purpose enamel mug features a red heart upon a clean white mug with a metallic rim. Its unbreakable, and therefore ideal for camping and picnics.  The perfect gift for your loved one.  Easy to clean. Not for microwave or dishwasher use.

Mug Dimensions:  7.7cm x 8cm

Mae'r mwg enamel hwn wedi'i brintio efo calon goch ar fwg gwyn ac ymyl metelaidd. Mae'n annhoradwy, ac felly yn ddelfrydol ar gyfer gwersylla a phicnic. Yr anrheg berffaith ar gyfer eich cariad. Hawdd eu glanhau.  Nid ar gyfer defnyddio mewn microdon na beiriant golchi llestri .

Dimensiynau Mwg: 7.7cm x 8cm

£5.99 -