The Development of Welsh Heraldry - Volume III

This comprehensive account of Welsh heraldry, contains a wealth of illustrations, traces the development of Welsh heraldry, and contains a Welsh armorial and ordinary of Welsh arms.The fullest scholarly analysis of the development of heraldry in Wales

Pages:  205

Mae llyfr hyn yn y cyfrif cynhwysfawr o herodraeth yng Nghymru.  Mae'r llyfr yn cynnwys cyfoeth o ddarluniau, yn olrhain datblygiad yr herodraeth Gymreig. Y dadansoddiad ysgolheigaidd llawnaf o ddatblygiad herodraeth yng Nghymru

205 o Dudalennau

£20.00 -